Harley-Davidson<sup>®</sup> Events

Richco Demo Tour @Kamphaeng Phet

Richco Demo Tour @Kamphaeng Phet

Address

357/2 Sompod Chiang Mai 700 Pi Rd.
Nong Pung , Sarapi
Chiang Mai 50140

27 July 2019 10:00 - 28 July 2019 14:00

ทดลองขี่รถมอเตอร์ไซค์ ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน วันที่ 27-28 ก.ค. 62 ณ Choo Leasing จ.กำแพงเพชร

Back to previous page